Zhili-byli yozhiki (1 CD)

 • Disc number in the directory: MEL CD 5001515
 • Recorded: 1976
 • Release: 2015

Track list

 • 1 Zhili-byli yozhiki, Pt. 1
  Veniamin Smekhov, Zoya Pylnova, Yuri Smirnov, Inna Ulyanova, Ivan Bortnik, Olga Mulina, Lyudmila Komarovskaya, Instrumental Ensemble p / u A. Korneeva (Veniamin Smekhov, Brothers Grimm)
  10:45
 • 2 Zhili-byli yozhiki: Pt. 2
  Veniamin Smekhov, Zoya Pylnova, Yuri Smirnov, Inna Ulyanova, Ivan Bortnik, Olga Mulina, Lyudmila Komarovskaya, Instrumental Ensemble p / u A. Korneeva (Veniamin Smekhov, Brothers Grimm)
  13:07
 • 3 Zhili-byli yozhiki: Pt. 3
  Veniamin Smekhov, Zoya Pylnova, Yuri Smirnov, Inna Ulyanova, Ivan Bortnik, Olga Mulina, Lyudmila Komarovskaya, Instrumental Ensemble p / u A. Korneeva (Veniamin Smekhov, Brothers Grimm)
  11:35
 • 4 Zhili-byli yozhiki: Pt. 4
  Veniamin Smekhov, Zoya Pylnova, Yuri Smirnov, Inna Ulyanova, Ivan Bortnik, Olga Mulina, Lyudmila Komarovskaya, Instrumental Ensemble p / u A. Korneeva (Veniamin Smekhov, Brothers Grimm)
  11:38

 • Total time: 47:08