Shostakovich: Symphonies Nos. 6 & 10, Vol. 9

Buy

Track list

 • 1 Symphony No. 6 in B Minor, Op. 54: I. Largo
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  16:02
 • 2 Symphony No. 6 in B Minor, Op. 54: II. Allegro
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  5:33
 • 3 Symphony No. 6 in B Minor, Op. 54: III. Presto
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  6:46
 • 4 Symphony No. 10 in E Minor, Op. 93: I. Moderato
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  22:22
 • 5 Symphony No. 10 in E Minor, Op. 93: II. Allegro
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  5:33
 • 6 Symphony No. 10 in E Minor, Op. 93: III. Allegretto
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  11:10
 • 7 Symphony No. 10 in E Minor, Op. 93: IV. Andante - Allegro
  Yevgeny Mravinsky, Evgeny Mravinsky, Honoured Ensemble of Russia Academic Symphony Orchestra of Leningrad State Philharmonic Society (Dmitri Shostakovich)
  11:28
 • Total time: 01:18:54